R E K L A M ABAZA SZKOLEŃ

Zgłoś nowo orga- nizowane zkolenia do bazy szkoleń.
Norma PN-EN ISO 6946 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposoby obliczeń.”

Norma PN-EN ISO 6946 obowiązuje od 28 lutego 1998 roku zastępując PN-91/B-02020. W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budowli, z wyjątkiem drzwi, okien i innych komponentów szkolonych, komponentów przez które odbywa się wymiana ciepła z gruntem oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

Norma PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.”
Norma podaje sposób obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w standardowym sezonie grzewczym, przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego wg PN-B-02402:1982 i strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-B-03430:1983.

Norma PN-EN ISO 10211-1 „Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania.”
Norma przeznaczona dla programistów przygotowujących programy do obliczenia pól temperatury w przegrodach budowlanych, z uwzględnieniem mostków cieplnych.

Tab. Zmiany obowiązujących norm

 

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZYPatronat merytoryczny:Współpraca: